Denizdurumu

havayı takip etmenin en kolay yolu

AB ile ortak proje: Denizcilik Eğitimi

AB ile ortak proje: Denizcilik Eğitimi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün Anadolu Hisarı’nda bulunan tesislerinde gerçekleştirilen toplantıya İtalya Büyük Elçisi Gianpaolo Scarante, Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdür Cemalettin Şevli, İstanbul Liman Başkanı H. Gani Aygün, İtalyan Sahil Güvenlik Komutanı Pierluigi Cacioppo, İtlayan Sahil Güvenliği 6.Bölüm Başkanı Nicola Carlone, Fransız ve Litvanya’lı temsilcilerin yanı sıra denizcilik eğitimi veren üniversitelerimizin dekan ve öğretim görevlileri katıldı.


Toplantının açılış konuşmasını yapan İtalya Büyük Elçisi Gianpaolo Scarante, İtalya’nın Türkiye’nin AB üyeliğine tam destek verdiğinin altını çizdi. Türkiye’nin potansiyeli ile AB’ye katkı yapacağına inandığı belirten Scarante, bu tür projelerin son önemli olduğunu vurguladı.

Açılış konuşmasının ardından söz alan İtalya Sahil Güvenlik Komutanı Pierluigi Cacioppo da projenin önemine dikkat çekerek “Dünya ticaretinin %90’ının gerçekleştirildiği deniz ticaretinde eğitim son derece önem arz etmektedir” dedi. Denizcilik alanında kalifiye eleman yetiştirmenin zorunluluk olduğuna vurgu yapan Cacioppo, Costa Concordia kazasının insan eğitimine önem verilmesi gerektiğinin en güncel örneği olduğunu ifade etti.

Toplantıda söz alan diğer konuşmacılar da deniz kazalarında ve çevre kirliliklerinde insan faktörünün etkisine dikkat çekerek, kalifiye eleman yetiştirmenin gerekliliğini dile getirdi.

Toplantıda son olarak söz alan Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürü ve aynı zamanda Proje Başkanı Cemalettin Şevli, katılımcılara teşekkür ederek sözlerine başladı. Çağımızın bilgi ve teknoloji çağı olduğunu ifade eden Şevli, eğitim kurumlarının yetiştirdikleri elemanları çağın gerekliliklerine uygun olarak yetiştirmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Şevli, konuşmasında şunları ifade etti;

Her alanda olduğu gibi denizcilik sektöründe de eğitimli elman son derece önem arz etmektedir. Bu sektörün daha ileriye gitmesi ve gelişmesinde eğitim birinci derece gerekliliktir. Dünya üzerinde yük ve insan taşımacılığının büyük bir bölümü gemiler aracılığı ile yapılmaktadır. Dünyada nitelikli gemi adamı ihtiyacı giderek artmakta ve küresel bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünya deniz ticaret filosunun giderek büyümesi, gemi personelinin üzerindeki iş yükünün artıyor olması, kalifiye denizcilere olan ihtiyacın önümüzdeki 10 sene boyunca artmaya devam edeceğini göstermektedir. Dünya nüfusuna oranla genç bir nüfusa sahip olan ülkemiz, bu alandaki boşluğu dolduracak potansiyele sahiptir. İnsan sermayesi, ülkelerin elinde bulunan ekonomik ve sosyal gelişimini sağlayacak en önemli unsurdur. Ülkemiz, insana yapılan yatırımın en verimli yatırım olduğu bilinci ile hareket etmektedir.


İhtiyacı karşılamak için verilen denizcilik eğitimlerinin uluslar arası standartlarda olması gerektiğini vurgulayan Şevli “ Gemi adamlarının eğitim, belgelendirme ve vardiya standartları hakkında uluslar arası sözleşmelere uygun eğitim alması son derece önemlidir. Çoğu ülkede gerekli eğitimi almadan gemilerde çalışmaya başlayan gemi adamlarının yetersizlikleri can ve mal kayıplarına neden olmaktadır” dedi.Proje Hakkında Genel Bilgiler

İnsan faktörü deniz taşımacılığı sektöründeki temel unsurdur. Bu faktör deniz güvenliğini, emniyetini, deniz çevre korumasını, aynı zamanda gemi mürettebatı tarafından yürütülen insan faaliyetlerinin tümünü, kıyı yönetimini ve düzenleyici kurumları etkiliyor. İyi bir eğitim emniyetli seyir, efektif operasyonlar, gemilerin düzenli bakımı, kaza sayısı ve deniz kirliliğinde azalmayı beraberinde getiriyor. Ayrıca, denizcilik sektöründe meydana gelen kazaların %80’inden fazlası insan hatasından kaynaklanıyor.

Türkiye’de bu alandaki idari kapasite, gemi adamlarının eğitimi ve belgelendirilmesine yönelik mevzuatın etkin bir şekilde uygulanabilmesi için yeterli seviyede. Ancak gemi adamlarına eğitim veren bazı okullarda bir takım teknik eksiklikler bulunuyor. Bu eksiklikler özellikle nitelik ve nicelik bakımından yeterli eğitimcinin olmamasından kaynaklanıyor.


Genç bir nüfusa sahip olan Türkiye’de, denizcilik eğitim ve öğretim sistemlerinin uluslar arası gereklilikleri karşılaması, Türk gemi adamlarının AB ticaret filolarında ve diğer ülkelere ait ticaret filolarında yer alabilmeleri açısından önem arz ediyor.


Projenin Amaçları

• Denizcilik sektöründe ulaşım verimliliğinin ve güvenliğinin artırılması, deniz kirlilik oranının azaltılması, gemi adamları ve yolcuların güvenliğinin sağlanması

• Denizcilik eğitim ve öğretim (MET) strateji belgesinin hazırlanması için temel olacak Türkiye’deki denizcilik eğitim ve öğretim kurumlarının genel bir değerlendirmesi yapılarak denizcilik eğitim ve öğretiminin AB mevzuatlarına ve uluslar arası standartlara uyumlu hale getirilmesi

• Uzun vadeli strateji (5 yıllık) tanımı dikkate alınarak denizcilik eğitim ve öğretimi ile ilgili kurumsal kapasitenin artırılması ve Türk denizcilik eğitim ve öğretiminin ilgili taraflarının uygulama sürecine dâhil edilmesi

• Avrupa ülkelerindeki staj ve çalışma ziyaretleriyle, özellikle de “Eğitimcilerin Eğitimi” konusu üzerinde durularak, teknik eğitim kapasitesinin geliştirilmesi


Projenin Bütçesi ve Sorumluluklar

Proje, gerek Avrupa Birliği-Türkiye gerekse İtalya, Fransa, Litvanya, Türkiye arasındaki işbirliği adına önemli bir adım oluşturuyor.

Avrupa Birliği bu proje için yaklaşık 1,3 milyon Euro tahsis etmiş bulunuyor. Diğer taraftan projenin yürütücülerinden olan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bankalığı ile İtalya, Fransa ve Litvanya, konsorsiyum lideri olan İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığı da projenin amacına ulaşması için gereken katkıyı yapıyor. Türk İhale Kurumu ve İtalyan kuruluşu IMSSEA da projeye idari destek vererek projenin geliştirilmesine katkıda bulunuyor.


Haber ve Fotoğraf: Hakkı Taşdemir
Aktüel Deniz Haber Ajansı

Yorumlar